Zeinstra Advies

Zeinstra Advies adviseert overheden en non-profit-
instellingen (veelal stichtingen) op het gebied van contracten- en ondernemingsrecht.

Op allerlei gebieden sluiten overheden en non-profitinstellingen overeenkomsten. Ze verkopen bouwkavels, werken samen met andere partijen, of ze kopen kantoormeubilair in. Net zoals burgers en marktpartijen. Maar overheden en non-profit-instellingen nemen een bijzondere positie in. Zij hebben vaak te maken met publiekrechtelijke normen en regels. Zij dienen daarbij meer dan andere partijen rekening te houden met verschillende belangen. Zo heeft een woningcorporatie te maken met het Besluit Beheer Sociale Huursector, en dient haar handelen te passen binnen het belang van de volkshuisvesting.

Zeinstra Advies besteedt als adviseur niet alleen aandacht aan een juiste toepassing van het recht, maar ook aan de hiervoor beschreven bijzondere positie van genoemde partijen.