Wat kan Zeinstra Advies voor u doen?

Juridisch Advies:


Belangrijkste adviesterreinen:
  1.  Het adviseren bij onderhandelingen en het               vastleggen van intenties;
  2. Het opstellen en beoordelen van contracten;
  3. Het adviseren over de rechtsvorm en inrichting         van de organisatie;
  4. Het adviseren in geval van geschillen.

Toezichthouder/commissaris

Als u een persoon zoekt in uw Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, kunt u contact opnemen en vragen naar de mogelijkheden. 

Hieronder volgt een toelichting:
Onderhandelingen en intenties

Al tijdens het proces van onderhandelen kunnen rechten en verplichtingen tussen de onderhandelende partijen ontstaan.

Zijn partijen steeds vrij de onderhandelingen af te breken? Of kunnen zij de onderhandelingen slechts afbreken als zij de kosten van de andere partij vergoeden? Mag tegelijkertijd ook met andere partijen worden onderhandeld? Is er een geheimhoudingsplicht?

Het is verstandig zorgvuldig vast te leggen hoe de onderlinge verhoudingen tussen partijen in de onderhandelingsfase zijn. Daarnaast kan het verstandig zijn om de stand van de onderhandelingen tussentijds vast te leggen in een intentieverklaring.

Zeinstra Advies helpt u graag dit op juiste wijze te doen.

 

Contracten

Zeinstra Advies stelt contracten op en beoordeelt contracten, bijvoorbeeld op het gebied van koop, huur, bouw en samenwerking. Niet alleen kijkt zij naar de juridische toelaatbaarheid van afspraken, maar ook naar de bedoeling en belangen van de opdrachtgever.

De beperking van juridische risico's staat voorop.

Zeinstra Advies gaat uit van de huidige stand van regelgeving, maar anticipeert ook op aangekondigde wijzigingen. Een goed contract voorkomt geschillen bij de uitvoering.
 

Rechtsvorm en inrichting organisaties

Organisaties kiezen er soms voor om bepaalde activiteiten onder te brengen in een nieuwe rechtspersoon, bijvoorbeeld met het doel om risico's van de eigen organisatie af te schermen. Op dat moment gaan ondernemingsrechtelijke vraagstukken een rol spelen. Hetzelfde geldt indien een organisatie vanwege een wijziging of uitbreiding van activiteiten haar eigen inrichting aan een kritische blik moet onderwerpen.

Welke rechtsvorm past het beste bij de bedoeling van de opdrachtgever? Welke organen zijn er? Uit hoeveel personen moet een bepaald orgaan bestaan? Hoe worden de bevoegdheden verdeeld? Wat zijn de risico's? Wie houdt er toezicht op het bestuur?

Zeinstra Advies geeft uitleg en handvaten bij het maken van de vereiste keuzes en verzorgt desgewenst het contact met de notaris bij de statutaire uitwerking. 

 

Geschillen

Soms ontstaat er een geschil, bijvoorbeeld indien een organisatie vindt dat de andere contractspartij zijn afspraken niet correct nakomt. Zeinstra Advies kan uw rechtspositie bepalen en uw kansen inschatten op succes in een gerechtelijke procedure. Met behulp daarvan kan zij u helpen de te voeren strategie te kiezen.

Bij het opstellen van contracten let Zeinstra Advies er overigens op dat er een geschillenregeling wordt opgenomen die past bij uw organisatie en wensen.

 

Toezichthouden

Als toezichthouder is Marjolein een voorstander van 'waardengericht' toezicht. Natuurlijk wil zij als toezichthouder graag zien dat een organisatie aan alle formele vereisten voldoet en dat de financiële continuiteit gewaarborgd is. Doen we de dingen goed? Dit formele toezicht is en blijft belangrijk. Maar daarnaast verliest zij niet uit het oog dat het uiteindelijk gaat om hen waaraan de instelling haar bestaansrecht ontleent. Doen we voor hen de goede dingen? Passen de keuzes bij onze kernwaarden?
Toezichthouden is een vak! Marjolein investeert in haar kennis en vaardigheden door opleidingen te volgen en door deel te nemen aan zelfevaluaties. Zij is rolbewust en streeft ernaar vanuit een basis van vertrouwen strategisch partner te zijn van bestuur en andere betrokkenen.


 

foto