Over Zeinstra Advies

Zeinstra Advies adviseert maatschappelijke instellingen op het gebied van contracten- en ondernemingsrecht.

Maatschappelijke instellingen nemen een bijzondere positie in in het rechtsverkeer. Zij dienen meer dan andere partijen rekening te houden met verschillende belangen. Zo heeft een woningcorporatie te maken met de  Woningwet en dient haar handelen te passen binnen het belang van de volkshuisvesting.

Zeinstra Advies besteedt als adviseur niet alleen aandacht aan een juiste toepassing van het recht, maar ook aan deze bijzondere positie. Een contract, advies of reglement geeft zo mede vorm aan de gewenste verbinding en het kan een rol spelen bij het creëren van draagvlak of bij het afleggen van verantwoording.